een mooi resultaat

“Small but big...”, met deze woorden typeert de wereldberoemde modeontwerper Jean Paul Gaultier op 9 februari 2013 de Kunsthal.
Een rake typering, recht uit het hart, die in drie woorden de essentie raakt van wat er het afgelopen jaar is gepresteerd: een kleine organisatie die op meeslepende wijze invulling en uitvoering geeft aan het programma van de Kunsthal en in 2013 met energie en inzet een mooi resultaat neerzet.

Het jaarverslag van de Kunsthal is voor het eerst digitaal, een verandering die ervoor zorgt dat het publieksgerichte verslag voor een brede groep toegankelijk is. Naast informatie over de organisatie in het algemeen, het programma en publiek, de samenwerkingen en educatie- en marketingactiviteiten, leest u onder meer over de duurzame toekomst van de Kunsthal, waarin het cultureel ondernemerschap en de verbouwing belangrijke onderwerpen zijn. Ik wens u namens het hele Kunsthalteam veel leesplezier en hoop u vaak in de vernieuwde Kunsthal terug te zien.

Emily Ansenk, directeur Kunsthal

Like ons op Facebook
Volg ons op Twitter